Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zapraszamy już za:

-156Dni -19Godzin -25Minut -39Sekund

 

 

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Bank Millennium szacuje koszty propozycji szefa KNF dot. ugód na 4,1-5,1 mld zł.

Powiązane

Koszty propozycji dotyczącej ewentualnego podpisywania ugód z frankowiczami w ramach procedury zaproponowanej przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wyniosłyby dla Banku Millennium 4,1-5,1 mld zł, podał bank.

 

“Na czas publikacji niniejszego raportu ani zarząd, ani inny organ stanowiący banku nie podjął jakiejkolwiek decyzji dotyczącej wdrożenia niniejszego programu. Jeżeli/kiedy będzie gotowa rekomendacja dotycząca programu, zarząd przedłoży ją radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy biorąc pod uwagę istotność takiej decyzji oraz jej implikacji. Zgodnie z wstępnymi obliczeniami wdrożenie rozwiązania, w którym kredyty byłyby dobrowolnie przewalutowane na złote, tak jak gdyby od początku były kredytami złotowymi oprocentowanymi na podstawie odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o marżę historycznie stosowaną do takich kredytów, mogłoby prowadzić do strat wynikających z przewalutowania takich kredytów (gdyby przewalutowaniem był objęty cały obecny portfel) z wpływem brutto (przed opodatkowaniem) między 4 100 mln zł a 5 100 mln zł (dane niezaudytowane). Skutki mogą ulec znacznej zmianie w przypadku zmian kursu walutowego i różnych założeń” – czytamy w raporcie rocznym.

 

Wpływ na kapitał można by częściowo zamortyzować i złagodzić poprzez połączenie istniejącej nadwyżki kapitału ponad obecne wymogi minimalne, redukcję aktywów ważonych ryzykiem oraz zmniejszenie lub wyeliminowanie bufora Filaru 2, podkreślono.

 

“Powyższy skutek byłby istotnie większy niż szacowany wpływ pomiędzy 500 a 600 mln zł (dane niezaudytowane) w scenariuszu zastąpienia kursu stosowanego w kontraktach średnim kursem NBP. Należy wreszcie nadmienić, że na 31.12.2020 bank musi utrzymywać dodatkowe fundusze własne na pokrycie dodatkowych wymogów kapitałowych w związku z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych (bufor walutowy Filaru II) w wysokości 3,41 pkt proc. (3,36 pkt proc. na poziomie Grupy), z których część została alokowana na ryzyko operacyjne/prawne” – podano także.

 

Zdaniem zarządu, ważnymi aspektami, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o potencjalnym wdrożeniu takiego programu, są: a) korzystna opinia lub przynajmniej brak sprzeciwu ze strony istotnych instytucji publicznych; b) wsparcie jego realizacji przez Narodowy Bank Polski; c) poziom pewności prawnej umów dotyczących ugody, które byłyby podpisane z kredytobiorcami; d) poziom wpływu finansowego przed i po opodatkowaniu; e) konsekwencje kapitałowe, w tym korekty regulacyjne poziomu wymogów kapitałowych związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, wyliczono także w raporcie.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Bank Millennium miał 5 018 umów kredytowych i dodatkowo 496 umów kredytowych z byłego Euro Banku (98% umów kredytowych przed sądem pierwszej instancji oraz 2% umów kredytowych przed sądem drugiej instancji) będących przedmiotem prowadzonych obecnie indywidualnych sporów sądowych (z wyłączeniem roszczeń wniesionych przez bank przeciw klientom, tzw. spraw windykacyjnych) dotyczących klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych z całkowitą wartością roszczeń wniesionych przez powodów wynoszącą 562,4 mln zł oraz 34,3 mln CHF (portfel Banku Millennium: 508,2 mln zł i 33,4 mln CHF oraz portfel byłego Euro Banku: 54,1 mln zł i 0,9 mln CHF). Pozostająca do spłaty kwota umów kredytowych w ramach poszczególnych spraw sądowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 1 794 mln zł, podano także.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. bilansowa wartość rezerw utworzonych na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych z portfela udzielonego przez Bank Millennium wyniosła 924 mln zł, zaś w przypadku portfela udzielonego przez były Euro Bank 36,4 mln zł. Ryzyko prawne portfela b. Euro Banku jest w pełni pokryte Umową Ubezpieczeniową z Societe Generale, poinformował też bank.

8 grudnia 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski zaproponował wprowadzenie rozwiązania “sektorowego” w kwestii ryzyka związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi dla całego sektora. Rozwiązanie polegałoby na oferowaniu przez banki swoim klientom możliwości dobrowolnego przystępowania do układów, na podstawie których klient zawierałby z bankiem ugodę, tak jakby jego kredyt od samego początku był kredytem złotowym oprocentowanym za pomocą odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o marżę historycznie stosowaną do takiego kredytu.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Alior Bank wdrożył narzędzie API FX Trade do wymiany walut.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Newsletter

Social media

Najpopularniejsze

Biuro Informacji Kredytowej: 20% Polaków korzystało lub korzysta z usług chroniących...

Mimo że Polacy mają coraz większą świadomość zagrożeń i skutków kradzieży tożsamości, a 53% respondentów obawia się o bezpieczeństwo danych, z oferty usług zapewniających...

Sprzedaż Carsmile wzrosła o 141% r/r do prawie 2 000 umów...

Carsmile zawarł rekordową liczbę prawie 2 000 umów wynajmu i leasingu samochodów w 2020 r., podała spółka. To wzrost o 141% względem 2019 r.,...

Intel rozbudowuje centrum badawczo-rozwojowe w Gdańsku.

Intel rozpocznie rozbudowę gdańskiego kampusu firmy - największego centrum badawczo- rozwojowego Intel w Unii Europejskiej, podał koncern. Prace ruszą na początku roku, a planowany...

All In! Games: Ponad 500 tys. kopii ‘Ghostrunnera’ sprzedało się do...

Gra "Ghostrunner" na 31 grudnia 2020 r. sprzedała się w 500 tys. kopii, podało All In! Games w oparciu o dane cząstkowe oraz liczbę...

Microsoft i SAP ogłosiły partnerstwo dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej.

Microsoft i SAP ogłosiły partnerstwo dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej, podał koncern. "Microsoft i SAP łączy długoletnia historia współpracy, która zapewniła wielu klientom sprawną i...

Najnowsze

Niedzielski: Zamknięcie galerii i nauczanie zdalne w woj. warmińsko-mazurskim.

Ze względu na dynamiczny wzrost liczby nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie tego województwa zamknięte zostaną - na 2 tygodnie...

KE zaproponowała przedłużenie bezpłatnego roamingu w UE o 10 lat.

Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie ws. bezpłatnego roamingu w UE, przedłużające dotychczasowe przepisy "roam like at home" po 2022 roku o kolejne 10 lat,...

CD Projekt zapowiada przesunięcie Patcha 1.2 do ‘Cyberunk 2077’ na II...

CD Projekt przesuwa termin wypuszczenia Patcha 1.2 do gry "Cyberunk 2077" na drugą połowę marca z planowanego terminu lutowego., podała spółka. Wyjaśniła, że ze...

Niedzielski: Szczyt zachorowań w III fali pandemii ma być na poziomie...

W szczycie zachorowań III fali pandemii COVID-19 średnia dzienna liczba nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem ma być na poziomie 10-12 tys. po uwzględnieniu danych...

Biedronka stworzy 16. region logistyczny ze stolicą w Gorzowie Wlkp. od...

Centrum dystrybucyjne w Gorzowie Wielkopolskim stanie się samodzielną stolicą nowego 16 regionu w sieci Biedronka, obsługując ok. 170 sklepów w swoim regionie, podała sieć....