Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zapraszamy już za:

-63Dni -21Godzin -50Minut -44Sekund

 

 

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Bank Pekao ma ekspozycję na ‘zielone inwestycje’ na poziomie blisko 8 mld zł.

Powiązane

Bank Pekao posiada ekspozycję ‘na zielone inwestycje’ (np. finansowanie farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego) na poziomie blisko 8 mld zł, podała instytucja. Pekao wspiera emisję obligacji Tauron Polska Energia – pierwszych obligacji zrównoważonego rozwoju na polskim rynku (sustainability-linked bonds).

“Bank Pekao angażuje się w liczne projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej klientów, realizację przedsięwzięć ekologicznych oraz finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii. Bank posiada ekspozycję na zielone inwestycje (np. finansowanie farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego) na poziomie blisko 8 mld zł. W 2019 roku Pekao podpisało umowy na finansowanie efektywności energetycznej i OZE na kwotę 1,2 mld zł, m.in. w ramach konsorcjum udzieliło kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce, Potęgowo na Pomorzu. W tym samym roku Pekao Leasing pozyskał 100 mln euro z EBI na sfinansowanie inwestycji MŚP, które posłużyły m.in. poprawie efektywności energetycznej i rozwojowi OZE. W ubiegłym roku bank wsparł także emisję obligacji Tramwajów Śląskich o łącznej wartości 328 mln zł w celu sfinansowania rozwoju infrastruktury tramwajowej oraz zwiększenia wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej” – czytamy w komunikacie.

Bank Pekao jest współorganizatorem, dealerem i współprowadzącym książkę popytu dla pierwszej na polskim rynku emisji obligacji zrównoważonego rozwoju (sustainability-linked bonds). Wyemitowane przez Tauron Polska Energia obligacje o łącznej wartości 1 mld zł zostaną przeznaczone na transformację energetyczną Grupy w ramach Zielonego Zwrotu Taurona.

Datę emisji 5-letnich obligacji zaplanowano na 30 października 2020 roku. Obligacje o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. W realizacji transakcji Tauron wspiera konsorcjum banków, pośród których znajdują się: Santander Bank Polska, Bank Pekao, PKO BP oraz Erste Group Bank.

“W dzisiejszych czasach inwestorzy lokują środki bardziej świadomie i coraz częściej zwracają uwagę na to, jakie cele realizują zainwestowane przez nich pieniądze. Wspierając pierwszą emisję obligacji zrównoważonego rozwoju, nie tylko pomagamy klientowi w sfinansowaniu zielonych inwestycji, ale także przyczyniamy się do zwiększenia świadomości rynku kapitałowego i wpływamy na postawy inwestorów. Te działania będą procentować w przyszłości” – powiedział wiceprezes Pekao, nadzorujący Pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej Tomasz Styczyński, cytowany w komunikacie.

Pozyskane z emisji obligacji Taurona środki przyczynią się do ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Zgromadzony kapitał może zostać przeznaczony na: finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów OZE, finansowanie dystrybucji, jak i ogólnej działalności korporacyjnej Grupy Tauron związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną oraz refinansowanie zadłużenia Grupy Tauron zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć, podkreślono w materiale.

Obligacje zrównoważonego rozwoju to innowacyjny instrument finansowy, w ramach którego emitent uzgadnia szereg mierzalnych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak np. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych czy zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej. Warunki obligacji zmieniają się w zależności od tego, czy cele zostaną osiągnięte. Zmiany te dotyczą kuponu obligacji, czyli zwiększenia odsetek należnych od obligacji, jeżeli emitent nie zrealizuje określonych celów w uzgodnionym terminie.

“Benchmarkowa emisja obligacji Tauron Polska Energia w formule ‘SDG-linked’, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, w istotny sposób przyczynia się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego i czyni ten rynek bardziej atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych. W środowisku bardzo niskich stóp procentowych i niepewności związanej z pandemią obligacje korporacyjne spółek o silnych fundamentach stanowią z pewnością ciekawą alternatywę inwestycyjną dla konserwatywnych inwestorów. Kwestie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz właściwie zaadresowanych akcentów w tworzeniu i wypełnianiu ładu korporacyjnego stają się czynnikami niezbędnymi, by budować zaufanie inwestorów” – skomentował dyrektor Biura rynków kapitałowych i współpracy z instytucjami finansowymi w Banku Pekao Piotr Wochniak.

Tauron podał kilka dni temu, że wyemituje na polskim rynku obligacje o wartości 1 mld zł na transformację energetyczną grupy. Jak podkreślał, jest to pierwsza w Polsce emisja obligacji zrównoważonego rozwoju. Środki pozyskane z tej operacji zostaną przeznaczone na przyspieszenie realizacji Zielonego Zwrotu Taurona, w ramach którego firma zakłada, że do 2030 roku będzie produkować ponad 65% energii w oparciu o OZE.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Newsletter

Social media

Najpopularniejsze

Microsoft i SAP ogłosiły partnerstwo dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej.

Microsoft i SAP ogłosiły partnerstwo dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej, podał koncern. "Microsoft i SAP łączy długoletnia historia współpracy, która zapewniła wielu klientom sprawną i...

NTT Ltd., wiodący światowy dostawca usług technologicznych, ogłasza dziś swoje prognozy...

NTT Ltd., wiodący światowy dostawca usług technologicznych, ogłasza dziś swoje prognozy dotyczące trendów technologicznych „Future Disrupted: 2021”. Prognozy te opierają się na śledzeniu trendów...

OKI reagując na zmiany rynkowe dokonuje przeobrażenia swojego systemu partnerskiego Shinrai!...

OKI reagując na zmiany rynkowe dokonuje przeobrażenia swojego systemu partnerskiego Shinrai (jap. Zaufanie, partnerstwo). Jak w praktyce wygląda obecnie rynek druku, czego mogą oczekiwać...

Google, Polski Fundusz Rozwoju i Operator Chmury Krajowej uruchamiają program ‘Firmy...

Google, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Operator Chmury Krajowej uruchamiają nowy bezpłatny program szkoleniowo-rozwojowy, w którym pomogą 15 000 polskich przedsiębiorców rozwinąć biznes w...

Ministerstwo Aktywów Państwowych: Spółki Skarbu Państwa zbudują 15 szpitali tymczasowych COVID-19.

Spółki Skarbu Państwa zbudują w całej Polsce 15 szpitali tymczasowych dla chorych na COVID-19: 4 szpitale na Mazowszu, 4 w Małopolsce, 3 na Dolnym...

Najnowsze

Auto Partner miał 36,59 mln zł zysku netto, 46,79 mln zł...

Auto Partner odnotował 36,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 15,64 mln zł zysku rok wcześniej,...

Inpro miało 4,5 mln zł zysku netto, 7,21 mln zł zysku...

Inpro odnotowało 4,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 6,24 mln zł zysku rok wcześniej,...

Banki zaakceptowały propozycje układowe Work Service.

Banki jednogłośnie zaakceptowały propozycje układowe Work Service, w związku z czym został przyjęty przez banki układ, w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego, podała spółka. Treść...

Unibep ma umowę na generalne wykonawstwo inwest. Rotunda Dynasy za 52,3...

Unibep zawarł z Marvipol Rotunda Dynasy umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej pn. "Rotunda Dynasy" przy ulicy Oboźnej w Warszawie, podała...

Finał HackJunior dla dzieci i młodzieży szkół podst. odbędzie się 27...

Finał i rozstrzygnięcie HackJunior, czyli konkursu dla młodzieży ze szkół podstawowych, którego celem jest promowanie wykorzystania nowych technologii w nauce oraz kreatywnego podejścia do...