Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zapraszamy już za:

-911Dni -14Godzin -39Minut -18Sekund

 

 

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Podsumowanie minionego roku – Jak wyglądał rok 2022 na rynku dystrybucji IT w opinii czołowych managerów z kluczowych firm na rynku

Mariusz Laurisz
Mariusz Laurisz
Z branżą nowych technologii związany od ponad dwóch dekad. Od czterech lat Redaktor Naczelny oraz Wydawca magazynu IT Reseller Polska.

Powiązane

Rola dystrybucji w całym procesie dostarczania produktów, a coraz częściej także usług, do klienta końcowego ewoluuje od lat. Dziś nie wystarczy posiadać odpowiednio dużej powierzchni magazynowej i systemu wysokiego składowania, by móc prowadzić skutecznie ten biznes. Obecnie, jak nigdy przedtem, dla dystrybutorów są ważne realne zastosowania nowoczesnych, czasem wręcz nowatorskich rozwiązań. Od głębokiej analityki, przez inteligentne kontenery transportowe, aż po procesy wspomagane przez AI.

Jednocześnie, mimo uwarunkowań technologicznych, które w efektywnym prowadzeniu biznesu dystrybucyjnego mogą wiele pomóc, miniony rok obfitował w czynniki, które całej branży “zaciągnęły hamulec”. Wojna w Ukrainie to oczywiście najbardziej silny z tychże czynników, część z nich jest natomiast pochodną inwazji na naszego sąsiada. Kryzys energetyczny, związane z nim wysokie ceny energii elektrycznej, inflacja i hamująca konsumpcja – to składowe, które należy brać pod uwagę myśląc o 2022 roku. By podsumować miniony rok zebraliśmy wypowiedzi czołowych managerów najważniejszych firm w branży dystrybucyjnej w Polsce.

 

-Globalnie, jak wszyscy wiemy – mijający rok był czasem wielu wyzwań i niepewności. Z drugiej strony, AB jak i cała branża IT, dążymy do tego, aby minimalizować wszelkie ryzyko dla zachwiania działalności i wzrostu, a także do tego, aby unikać wszelkich trudności z wyprzedzeniem – twierdzi Zbigniew Mądry, COO – Wiceprezes Grupy AB. – Cyfryzacja społeczeństw trwale zwiększyła popyt na sprzęt i usługi IT, zarówno instytucjonalny jak i konsumencki, w efekcie, nadal notujemy popyt na sprzęt i usługi IT. Co więcej, niestabilność otoczenia podmiotów gospodarczych dodatkowo zwiększa ten popyt, gdyż dzięki rozwiązaniom IT mogą one optymalizować bazę kosztową i zdobywać przewagi konkurencyjne. Czynniki inflacyjne także sprawiają, że konsumenci i odbiorcy korporacyjni nie odkładają zakupów.

 

Zbigniew Mądry, COO – Wiceprezes Grupy AB.

 

W efekcie wciąż notowaliśmy wysokie zapotrzebowanie w zakresie złożonych rozwiązań, w zakresie m.in. zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania systemów IT, ochrony czyli cyberbezpieczeństwa, automatyzacji procesów. Przełożyło się to bezpośrednio na bardzo dobre wyniki AB. Odnotowaliśmy dwucyfrowe tempo wzrostu rdr, co oznacza, że rośliśmy szybciej niż rynek. Umacnia to naszą pozycję lidera dystrybucji rozwiązań IT w kraju i regionie. W efekcie AB S.A jest najwyżej ocenionym dystrybutorem IT w rankingu TOP 500 CEE 2022 opracowanym przez firmę Coface i redakcję Rzeczpospolita. Przez samych Vendorów zostaliśmy wyróżnieni w wielu konkursach, nasi Partnerzy cenią najwyższą efektywność działania i stabilność AB w branży. Wszystkich nagród, wyróżnień uzyskaliśmy w 2022 roku łącznie ponad 20!

 

Cieszą nas też inne projekty, w tym działania CSR Grupy AB, a mowa o sukcesie ogólnopolskiej akcji „AByrazem” oraz działania w ramach „AByrazem dla Ukrainy”, która polega na pomocy psychologicznej, rzeczowej i finansowej. W AB coraz mocniej stawiamy też na działania w obszarze edukacji, a cele te realizujemy poprzez swoje Centrum Kompetencyjne dla Partnerów B2B (bezpłatne szkolenia, popularyzujące dostęp do wiedzy technologicznej), a także poprzez „AB Innovation Designer” – projekt dedykowany użytkownikowi końcowemu, w ramach którego także dzielimy się wiedzą. – dodaje Zbigniew Mądry, COO – Wiceprezes Grupy AB.

 

Szerokie spojrzenie na makroekonomiczne uwarunkowania ma także czołowy dystrybutor na rynku europejskim. ALSO przytacza przy tym kontekst relacji wzrostu sprzedaży branży do wzrostu PKB w Polsce. Na co dzień ten szerszy aspekt nieco wymyka się uwadze, zarówno nas, mediów, jak i całej branży, aż do klienta końcowego. Miniony rok dla IT Reseller podsumowuje Hanna Osetek-Pasquet, Managing Director – ALSO Polska:

 

– W 2022 roku według badania Context kolejny rok z rzędu wzrost sprzedaży wartościowy w kanale dystrybucyjnym niemal dwukrotnie przewyższył wzrost PKB w Polsce. Wzrost sprzedaży odnotowało większość kategorii produktowych z niewątpliwym liderami w obszarze solutions czyli rozwiązaniami sieciowymi, data center oraz rozwiązaniami do wideokonferencji. Najistotniejszymi kategoriami, w których odnotowano spadek sprzedaży w 2022 roku były komponenty komputerowe oraz materiały eksploatacyjne – twierdzi Hanna Osetek-Pasquet.

 

Hanna Osetek-Pasquet, Managing Director – ALSO Polska.

 

ALSO nie ogranicza się jedynie do odpowiadania na wyzwania makroekonomiczne. Firma konsekwentnie rozwija swoje operacje w regionie, a najnowsze inwestycje w Polsce są tego dobrym, chociaż niejedynym przykładem.

 

– W ALSO Polska w 2022 roku konsekwentnie realizowaliśmy strategię ALSO Holding. Najistotniejszymi zmianami w 2022 roku były przede wszystkim inwestycje w nowe centrum dystrybucyjne w Pruszkowie obsługujące naszych partnerów od października 2022, nowe biuro w Warszawie z nowoczesnym zapleczem szkoleniowym, rozwój platform e-commerce z naciskiem na platformę B2B umożliwiającą optymalizację kosztów operacyjnych po stronie naszych partnerów – twierdzi Hanna Osetek-Pasquet – To co warto również podkreślić, w 2022 roku intensywnie pracowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami nad dywersyfikacją i optymalizacją ich modeli biznesowych, które będą pomocne m.in. w wyzwaniach w obszarze finansowania projektów. Na pierwszy plan został również wyeksponowany rozwój kompetencji w nowych obszarach ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań chmurowych

 

ALSO ma za sobą rok pełen intensywnego rozwoju. Jednak Hanna Osetek-Pasquet podkreśla jednak jakie wyzwania stały, a zapewne będą stać nadal przed ALSO: – Niemniej nie należy zapominać, iż rok 2022 niósł ze sobą wiele wyzwań. Sytuacja post-pandemiczna, polityczna i ekonomiczna pozostaje w dalszym ciągu niestabilna. Rozwój sytuacji w Chinach może ponownie nasilić problemy z łańcuchem dostaw. Wojna Rosji z Ukrainą i wynikający z niej kryzys energetyczny w znacznym stopniu wpłynęły na wzrost inflacji w Unii Europejskiej. Skutkiem czego zarówno małe, średnie jak i duże firmy uelastyczniają swoje koszty, co wpływa na poziom inwestycji.

Mariusz Kochański, President, CEO Exclusive Networks Poland sięga w swojej ocenie minionego roku jeszcze dalej na wschód, w kierunku odległego od nas, a jednak tak ważnego Tajwanu.

 

– 2022 był rokiem szczególnym, który pokazał, że duża zmienność otoczenia jest czymś, na co każdy menedżer musi być przygotowany. Problemy z dostępnością chipsetów, obawa o los fabryk TSMC na Tajwanie, wysoki poziom inflacji, wzrost cen energii spowodowany wojną na Ukrainie, powrót covid w Chinach, podwyżka stóp procentowych, brak funduszy z KPO, deglobalizacja czy spadek nastrojów konsumenckich pod koniec roku – wszystko to miało wpływ na prowadzenie biznesu przez polski sektor IT. Jedynym stałym elementem była zmienność – powiedział Mariusz Kochański.

 

Mariusz Kochański, President, CEO Exclusive Networks Poland.

 

CEO polskiego oddziału Exclusive Networks zwraca jednak uwagę na to, że właśnie nasza branża jest w stanie odpowiadać na wiele z czołowych wyzwań, jakie rzuca globalnej gospodarce sytuacja geopolityczna i jej makroekonomiczne konsekwencje:

 

-Ciężkie warunki ekonomiczne nie oznaczały jednak każdorazowego spadku przychodów, gdyż w trudnych czasach to właśnie IT, poprzez precyzyjną optymalizację alokacji wszelkich zasobów, pozostaje jednym z głównych sposobów na poprawę efektywności każdej branży. Wysokie ceny energii oraz koncentracja świadomości globalnych inwestorów na śladzie węglowym spowodowały, że zdalna praca i wideokonferencje nie są już tylko sposobem na przetrwanie pandemii. Hybrydowy model działania na dobre zagościł w światowej i w polskiej gospodarce. Obecna sytuacja polityczna spowodowała wzrost roli rozwiązań z obszaru cybersecurity jako ważnego ogniwa, gwarantującego bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państw – twierdzi Mariusz Kochański.

 

Radosław Pruchnik, Dyrektor Advanced Solutions w Ingram Micro potwierdza, że miniony rok był pełen wyzwań, które leżały poza zasięgiem wpływu dystrybutorów, nawet tych o globalnej skali operacji:

 

-Rok 2022 wiązał się z wyhamowaniem gospodarczym, pogorszeniem koniunktury, problemami spodowowanymi przez wojnę i pozostałościami utrudnień po pandemii. To wszystko mogło naruszyć stabilność branży IT, jednak tak się nie stało. Pandemia mocno podniosła atrakcyjność artykułów IT, produkty konsumenckie cieszyły się wielkim popytem, który w połowie roku nieco wyhamował na rzecz urządzeń sieciowych oraz inftastruktury data center wraz z usługami. Wojna w Ukrainie z kolei pokazała jak ważne jest budowanie odporności na zagrożenia w cyberprzestrzeni i potrzeba ochrony naszych danych i systemów.- podkreśla Radosław Pruchnik, Dyrektor Advanced Solutions w Ingram Micro. Inwestycje w cyberbezpieczeństwo w firmach znacznie wzrosły, co również odnotowaliśmy. Nasza firma zakończyła rok z dużym dwucyfrowym wzrostem sprzedaży, dodatkowym zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników, wzrostem liczby Partnerów, dodatkowymi modyfikacjami portalu sprzedażowego ingrammicro24.com oraz szeregiem akcji nastawionych na edukację w zakresie produktów zaawansowanych, a w szczególności cyberbezpieczeństwa (w tym podcasty i Wideo Porady na www.im24podcast.pl).

 

Radosław Pruchnik, Dyrektor Advanced Solutions w Ingram Micro.

 

Bardziej optymistyczna ocena płynie ze strony innego globalnego dystrybutora. Mariusz Ziółkowski, Senior Country General Manager TD SYNNEX w ocenie 2022 roku podkreśla świetne wyniki przedsiębiorstwa, uzyskane w niełatwych przecież warunkach rynkowych.

 

– Miniony rok był dla TD SYNNEX bardzo dobrym rokiem. Warto jednak wyraźnie podkreślić, iż jednocześnie było to 12 miesięcy wymagające od nas ogromnej koncentracji i sprawności operacyjnej. W 2022 roku udało nam się odnotować ogromny wzrost względem 2021 roku, zarówno jeśli chodzi o wielkość sprzedaży, jak i wygenerowanie zysku czy wszystkie parametry definiujące naszą działalność na rynku polskim. Dotyczy to zarówno roku kalendarzowego, jak i naszego roku rozliczeniowego, który zakończyliśmy w listopadzie – powiedział Mariusz Ziółkowski.

 

Mariusz Ziółkowski, Senior Country General Manager TD SYNNEX.

 

Manager globalnego giganta dystrybucji wskazuje także na inne elementy budujące charakterystykę 2022 roku. W przypadku TD SYNNEX do wyzwań, które dotknęły wszystkich dystrybutorów doszła także kwestia rebrandingu, szczególnie niełatwego po wielu latach obecności na polskim rynku. Tech Data wyryła się w branżowej świadomości na tyle, że nadal wiele osób, w tym piszący te słowa, czasem stosuje tę, nieaktualną już, nazwę firmy.

 

– Poza realizacją celów finansowych, nie pozostawaliśmy obojętni wobec wojny toczącej się u naszych sąsiadów w Ukrainie, przygotowując pomoc dla potrzebujących. Nauczyliśmy się funkcjonować bardziej ekologicznie, zoptymalizowaliśmy procesy i wewnętrznie dokonaliśmy ponownej segmentacji rynku – powiedział Mariusz Ziółkowski, TD SYNNEX – Finalnie, 2022 rok zakończyliśmy projektem rebrandingowym, w następstwie którego dziś nazywamy siebie z dumą TD SYNNEX. Nasze wartości się nie zmieniły. Obszar działań też nie. Powiem więcej; zwiększyliśmy swój zasięg, umocniliśmy wartości, staliśmy się jeszcze bardziej otwarci wobec naszych klientów. Jednocześnie pozostaliśmy tym samym, dobrym dystrybutorem, z którym można związać się na wiele lat, i któremu można zaufać, a przy tym mieć pewność, że będzie podążał nie tylko w ślad za rozwojem technologii, ale też i potrzebami klienta. Siła TD SYNNEX leży w stabilności i zaufaniu ze strony klientów.

 

Na znaczenie wyzwań, które wpłynęły na obraz 2022 roku zwraca uwagę Dominik Kaczmarek, CEO KOMSA Polska:

 

-W 2022 roku, oprócz kontynuacji trwającego okresu post-COVID, pojawiły się nowe wyzwania wywołane wojną w Ukrainie oraz efektami wieloletnich strategii polityczno-ekonomicznych związanych z surowcami. Ten swoisty koktajl czynników znacząco przekładał się i nadal przekłada na globalny oraz rodzimy rynek. Musimy pogodzić się z tym, że żyjemy w czasach dużej niepewności, która nieraz zmusza do improwizacji – twierdzi Dominik Kaczmarek, CEO KOMSA Polska – W 2022 roku rozpoczęliśmy budowę podstaw dalszego rozwoju organizacji w zakresie strategii, procesów, optymalizacji, ekspozycji rynkowej.

 

Dominik Kaczmarek, CEO KOMSA Polska.

 

Jaki obraz wyłania się z powyższych wypowiedzi? Punktem stycznym są przede wszystkim zjawiska makroekonomiczne. Wysoka inflacja, wzmocniona poprzez kryzys energetyczny i wojnę w Ukrainie – te czynniki w ocenie naszych rozmówców zaburzają normalny rozwój, stwarzając niecodzienne warunki biznesowe. Warto zauważyć, że branża dystrybucyjna w Polsce pozostaje jednomyślna odnośnie wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Wiele firm angażowało się, lub nadal się angażuje, w pomoc Ukrainie.

Słusznie diagnozuje się także, że to właśnie nowoczesne technologie są odpowiedzią na część wyzwań współczesności. Lepsza optymalizacja zarządzania energią, bardziej energooszczędne komponenty z jednej strony, ale rosnący nacisk na cybersecurity z drugiej – będą kształtowały rynek w dalszym ciągu, tak jak miało to miejsce w 2022 roku.

Jaki zatem był 2022 rok? Patrząc na same słupki sprzedaży, nie znając szerszego kontekstu, można by było powiedzieć, że całkiem niezły. Jeśli jednak nie spędziliśmy minionego roku pod przysłowiowym kamieniem, wiemy, że był on pełen wyzwań – zwłaszcza w naszej części świata. W tym kontekście wyniki wszystkich dystrybutorów powinniśmy oceniać inaczej niż ocenialibyśmy je w bardziej stabilnych warunkach. 2022 jest już jednak za nami. Czas spojrzeć w przyszłość i znajujące się tam wyzwania oraz szanse.

 

IT RESELLER nr. 349/2021 „Nasi partnerzy mogą liczyć na jeszcze większe wsparcie”- podkreśla w wywiadzie okładkowym Andrzej Sowiński, dyrektor zarządzający HP Inc Polska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Newsletter

Social media

Najpopularniejsze

Feardemic rozbudowuje portfolio gier, liczy na poszerzenie grona odbiorców.

Feardemic - spółka-córka Bloober Team i wydawca gier z gatunku horror - poszerza swoje portfolio wydawnicze, aby trafić do większej grupy odbiorców, poinformował CEO...

Warszawski Instytut Bankowości/Związek Banków Polskich: 86% Polaków czuje się bezpiecznie, korzystając...

Liderem w obszarze cyberbezpieczeństwa są banki (54%), wyprzedzając tym samym firmy technologiczne (31%) oraz wojsko i policję (30%), wynika z badania "Postawy Polaków wobec...

Rząd planuje powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Rząd planuje powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które ma zajmować się wyłącznie problemami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Planowane są zmiany ustawy o...

Biuro Informacji Kredytowej: Wartość pożyczek od firm pożyczkowych wzrosła o 119,9%...

Firmy pożyczkowe udzieliły w czerwcu finansowania na kwotę 661 mln zł (wzrost o 119,9% r/r), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Średnia wartość...

Huawei podczas International Automobile Industry Exhibition w Szanghaju ogłosił rozpoczęcie sprzedaży...

Huawei rusza ze sprzedażą na chińskim rynku pierwszego samochodu z technologią Huawei na pokładzie. Od środy 21 kwietnia, elektryczny samochód SERES SF5 będzie dostępny...

Najnowsze

Wpadki Microsoftu z nową aktualizacją Windows 10 powodują poważne problemy ze...

Windows 10 jest w poważnych tarapatach dzięki najnowszej łatce od Microsoftu, według wielu raportów od użytkowników opisujących różne problemy - niektóre z nich są...

Ferrari padło ofiarą cyberataku, konsekwencje nie są jeszcze w pełni znane

Włoski producent samochodów Ferrari ostrzegł swoich dobrze sytuowanych klientów, że ich dane osobowe mogą być zagrożone. "Z przykrością informujemy o incydencie związanym z przestępczością internetową...

ABI Research prognozuje, że cała gałąź produktów TinyML, wzrośnie z 15...

Dziedzina TinyML to obszerny, szybko rozwijający się obszar technologii i aplikacji uczenia maszynowego, który obejmuje sprzęt, algorytmy i oprogramowanie. Te osiągnięcia zbiegają się w...

Hewlett Packard Enterprise kupi spółkę OpsRamp aby umożliwoć jednolite podejście do...

Hewlett Packard Enterprise informuje o zawarciu ostatecznej umowy zakładającej przejęcie OpsRamp – firmy z sektora ITOM (zarządzanie operacjami IT), która umożliwia monitorowanie i zarządzanie...

Samsung opracowuje chipset do komunikacji UWB (ultra-wideband)

Samsung Electronics zaprezentował swój pierwszy ultra-szerokopasmowy (UWB) chipset łączący w sobie bardzo dokładne możliwości śledzenia lokalizacji i zabezpieczeń, zwiększając swoją rolę w urządzeniach mobilnych,...