Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zapraszamy już za:

-74Dni -1Godzin -26Minut -20Sekund

 

 

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości/Uniwersytet Jagielloński: 80% Polaków wciąż pragnie się dokształcać.

Powiązane

Znacząca większość osób w wieku 25-64 lata wykazuje wysoki poziom chęci do nauki, a 80% Polaków wciąż pragnie się dokształcać, wynika z badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) przeprowadzonego w ramach kolejnej edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) pt. “Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy”. Dominującą formą rozwoju kompetencji jest niezmiennie nieformalne uczenie się, na które wskazuje 70% respondentów.

“Kolejny pomiar BKL pokazuje, że Polacy są niezwykle aktywni w dokształcaniu się i rozwijaniu swoich kompetencji zawodowych. Co ważne, z naszych badań wynika, że jest to stały trend. Z pewnością niezwykle ciekawa będzie analiza kolejnych danych już obejmujących okres pandemii, gdy znacznie więcej osób zaczęło pracować w domu i w inny sposób organizować swoją pracę. Już sam ten fakt mógł wpłynąć na wygenerowanie dodatkowego czasu na samodoskonalenie” – powiedziała dyrektor w Departamencie Analiz i Strategii PARP Paulina Zadura, cytowana w komunikacie.

Ostatnie wyniki BKL potwierdzają znaczenie tych sposobów dokształcania się, które mają charakter elastyczny, pozwalają na łączenie aktywności rozwojowej z pracą i innymi obowiązkami. Często wykorzystywaną formą nauki jest więc edukacja w miejscu pracy (z wykorzystaniem mentoringu, obserwacji, coachingu, uczenia się w zespołach) – tak rozwija swoje kompetencje 30% ogółu Polaków w wieku 25-64 lata, a 38% pracujących, wskazano również.

Z kolei do najrzadziej wykorzystywanych form uczenia się dorosłych należy edukacja formalna. Swoje kompetencje na studiach podyplomowych, zaocznych czy MBA rozwija 2% Polaków, a w szkołach dla dorosłych uczestniczy 1% spośród nich. Takie podejście może wynikać z niskiego zapotrzebowania na tę formę rozwijania kompetencji, ale może też wskazywać na niedopasowanie ich charakteru do potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników.

Badania BKL pokazują też obszary, w których usługi rozwojowe napotykają na istotne problemy. Dorośli Polacy bardzo rzadko rozwijają swoje kompetencje w ramach uczenia się poprzez działanie – uczestnictwo w organizacjach, pracę społeczną czy wolontariat. 5% badanych zadeklarowało, że zdobywało umiejętności, działając w organizacji, uczestnicząc we wspólnych spotkaniach czy kołach zainteresowań, a 4% wskazało działalność charytatywną i wolontariat jako sytuacje umożliwiające im uczenie się, podkreślono.

“Biorąc pod uwagę zmiany spowodowane pandemią koronawirusa i ograniczenia z tym związane, dobrze rokuje natomiast wzrost znaczenia nowoczesnych technologii w rozwoju kompetencji. Według wyników badań BKL 2019 ponad połowa dorosłych Polaków wykorzystuje do tego internet. Widać też, że korzystanie z tego narzędzia w celu zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności znacząco wzrosło – z 44% w 2017 r. do 51% w 2019 r. Bardziej powszechne wykorzystanie zdalnych form edukacji wymaga jednak od instytucji kształcących dobrego wykorzystania doświadczeń zdobytych w okresie pandemii i wypracowania rozwiązań, które będą jeszcze szerzej wykorzystywały możliwości internetu w tym zakresie” – czytamy dalej.

Jak pokazują dane zebrane w ramach BKL, rynek szkoleniowy w Polsce tworzą głównie podmioty prywatne (niemal 82% w 2017 r. i 84% w 2019 r.), funkcjonujące relatywnie długo, czyli co najmniej 10 lat, i przede wszystkim na rynku lokalnym lub regionalnym. SSR nie odbiega od innych gałęzi polskiej gospodarski pod względem wielkości zatrudnienia – 99% badanych podmiotów (98% w 2017 r.) należy do kategorii mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Da się jednak zaobserwować postępujące rozdrobnienie podmiotów operujących w tym sektorze.

W branży usług rozwojowych przed pandemią dominowały pozytywne nastroje: ogółem 81% podmiotów oceniało swoją kondycję finansową dobrze lub bardzo dobrze, 38% odczuwało poprawę, a tylko 5% pogorszenie w tym zakresie, podano również.

“W opinii respondentów, rok 2019 r. to czas stabilizacji, gdyż w pomiarze nastrojów dominowało przekonanie o braku znaczących zmian kondycji finansowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ostatnie miesiące pokazały jednak, jak bardzo te oczekiwania rozminęły się z rzeczywistością” – powiedziała kierownik w Departamencie Analiz i Strategii PARP Anna Tarnawa.

“Ciekawie może wyglądać sytuacja w związku ze zmianami wymuszonymi pandemią, bo w 2019 r. w SSR wyraźnie dominował stacjonarny sposób świadczenia usług, niezależnie od przyjętej formy nauki, a zdalną edukację oferowało średnio zaledwie 6% badanych instytucji. Biorąc jednak pod uwagę, że działają one niezwykle efektywnie, nie oferując form usług rozwojowych, na które nie ma zapotrzebowania, można liczyć na ich elastyczność i chęć dopasowania się do nowych, trudnych warunków. Kolejne badania BKL z pewnością pokażą, jak zmieniła się ich oferta i czy jeśli dojdzie do istotnych zmian w tym zakresie, to zostaną one wprowadzone na dłużej” – podsumowano.

BKL jest jednym z największych europejskich projektów badawczych dotyczących rynku pracy, tj. zatrudnienia, adaptacyjności kadr i kompetencji zawodowych. Celem projektu, zapoczątkowanego w 2009 r. we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, jest monitoring kapitału ludzkiego w Polsce. W analizowanym raporcie dotyczącym uczenia się osób dorosłych i sektora rozwojowego wykorzystano wyniki badania z końca 2019 r., a do porównania – dane z 2017 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Newsletter

Social media

Najpopularniejsze

Microsoft i SAP ogłosiły partnerstwo dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej.

Microsoft i SAP ogłosiły partnerstwo dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej, podał koncern. "Microsoft i SAP łączy długoletnia historia współpracy, która zapewniła wielu klientom sprawną i...

NTT Ltd., wiodący światowy dostawca usług technologicznych, ogłasza dziś swoje prognozy...

NTT Ltd., wiodący światowy dostawca usług technologicznych, ogłasza dziś swoje prognozy dotyczące trendów technologicznych „Future Disrupted: 2021”. Prognozy te opierają się na śledzeniu trendów...

OKI reagując na zmiany rynkowe dokonuje przeobrażenia swojego systemu partnerskiego Shinrai!...

OKI reagując na zmiany rynkowe dokonuje przeobrażenia swojego systemu partnerskiego Shinrai (jap. Zaufanie, partnerstwo). Jak w praktyce wygląda obecnie rynek druku, czego mogą oczekiwać...

Google, Polski Fundusz Rozwoju i Operator Chmury Krajowej uruchamiają program ‘Firmy...

Google, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Operator Chmury Krajowej uruchamiają nowy bezpłatny program szkoleniowo-rozwojowy, w którym pomogą 15 000 polskich przedsiębiorców rozwinąć biznes w...

Ministerstwo Aktywów Państwowych: Spółki Skarbu Państwa zbudują 15 szpitali tymczasowych COVID-19.

Spółki Skarbu Państwa zbudują w całej Polsce 15 szpitali tymczasowych dla chorych na COVID-19: 4 szpitale na Mazowszu, 4 w Małopolsce, 3 na Dolnym...

Najnowsze

Oxford Economics: Huawei dodał ok. 1,5 mld zł do PKB Polski...

Wpływ działalności Huawei na gospodarkę Polski w 2019 roku dał całkowity wzrost PKB o ponad 1,48 mld zł i niemal 10 tys. miejsc pracy,...

KPRM: Zamiast fizycznego prawa jazdy – od jutra wystarczy aplikacja mObywatel.

Kierowcy nie będą musieli od soboty, 5 grudnia, posiadać przy sobie uprawnień do kierowania pojazdem; wystarczy, że w swoich telefonach będą mieli zainstalowaną aplikację...

Analizy.pl: Aktywa OFE wzrosły o 18,1% m/m, średni wynik – też...

Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 18,1% m/m do 138,83 mld zł na koniec listopada 2020 r., podały Analizy Online. Średnia stopa...

BM Reflex: Ceny paliw na stacjach powinny być stabilne w przyszłym...

W kolejnym tygodniu ceny na większości stacji prawdopodobnie pozostaną bez zmian, a szanse na obniżki są na razie niewielkie. Bardziej musimy się liczyć z...

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy ok. 90 mln zł na...

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach czwartego konkursu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość przeznaczy niemal 90 mln zł na wsparcie łącznie 10...