Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zapraszamy już za:

-393Dni -21Godzin -20Minut -53Sekund

 

 

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Rząd przyjął projekt dot. świadczeń kompensacyjnych z powodu NOP-ów.

Powiązane

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, zakładający powstanie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Według szacunków, Fundusz będzie dysponował sumą 10,2 mln zł w 2021 roku, zaś w latach 2022–2030 będzie to 5,4 mln zł rocznie. 

“[Fundusz Kompensacyjny] zapewni pacjentom możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego w sytuacji wystąpienia niepożądanych działań po podaniu szczepionki. Świadczenia kompensacyjne będą przyznawane na podstawie decyzji Rzecznika Praw Pacjenta” – czytamy w komunikacie.

Projekt zakłada, że świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało:

  • w przypadku wystąpienia działań niepożądanych wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego (CHPL) podanej szczepionki lub szczepionek, które spowodowały hospitalizację przez okres nie krótszy niż 14 dni;
  • w przypadku wystąpieniu wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji przez okres do 14 dni.

Zgodnie z projektem świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zarówno wtedy, gdy działanie niepożądane szczepionki było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, gdy następstwem działania niepożądanego było pogorszenie stanu zdrowia wymagające hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni.

Świadczeniami będą objęte szczepienia wykonane rutynowo w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych, przede wszystkim dzieci i młodzieży do 19. roku życia oraz nieobowiązkowe szczepienia, które są przeprowadzane w sytuacji epidemii (organizowane i finansowane przez państwo), takie jak np. szczepienia przeciw COVID-19, podano także.

Projekt zakłada, że świadczenie będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty, a jej wysokość będzie przede wszystkim zależała od długości okresu hospitalizacji. Przykładowo:

  • w przypadku obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3 tys. zł;
  •  w przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni – 10 tys. zł;
  • w przypadku hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni – od 10 tys. zł do 20 tys. zł.

Elementem świadczenia będą mogły być także koszty dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu przez pacjenta hospitalizacji do wysokości 10 tys. zł, przy czym limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 100 tys. zł.

Projekt zakłada, że świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Rzecznika Praw Pacjenta – w maksymalnie 60-dniowym terminie na rozpatrzenie wniosku.

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego ma podlegać opłacie w wysokości 200 zł uiszczanej na rachunek bankowy Funduszu. Opłata będzie podlegać zwrotowi w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego.

Głównym źródłem finansowania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych mają być wpłaty dokonywane przez firmy farmaceutyczne, które zawarły z państwem umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Wysokość wpłat ma być uzależniona od wysokości zawieranych kontraktów i będzie stanowić 1,5% wartości umowy brutto. Wpłaty wnoszone będą po raz pierwszy w 2022 r.

Szacuje się, że Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych będzie dysponował sumą 10,2 mln zł w 2021 r. W latach 2022–2030 będzie to suma w wysokości 5,4 mln zł rocznie, wskazano.

Ponadto w projekcie:

  • Wprowadzono dodatkowe świadczenia – bezpłatne zaopatrzenie w wyroby medyczne dla kobiet w ciąży oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne dla kobiet w okresie połogu. Rozwiązanie to będzie stosowane od 1 stycznia 2022 r.
  • Zaproponowano rezygnację z papierowych zleceń na wyroby medyczne i ich naprawę na rzecz postaci elektronicznej oraz wprowadzono nowe terminy realizacji tych funkcjonalności.
  • Wskazano, że szczepienia przeciw Covid-19 mogą wykonywać również studenci kształcący się na 5. albo na 6. roku studiów na kierunku lekarskim, 5. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz studenci kształcący się na 3. roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w okresie odbywania tych studiów i przez okres 6 miesięcy po ich zakończeniu.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach.

Von der Leyen: W pełni zaszczepionych jest 57% dorosłych mieszkańców Unii Europejskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Newsletter

Social media

Najpopularniejsze

Feardemic rozbudowuje portfolio gier, liczy na poszerzenie grona odbiorców.

Feardemic - spółka-córka Bloober Team i wydawca gier z gatunku horror - poszerza swoje portfolio wydawnicze, aby trafić do większej grupy odbiorców, poinformował CEO...

Warszawski Instytut Bankowości/Związek Banków Polskich: 86% Polaków czuje się bezpiecznie, korzystając...

Liderem w obszarze cyberbezpieczeństwa są banki (54%), wyprzedzając tym samym firmy technologiczne (31%) oraz wojsko i policję (30%), wynika z badania "Postawy Polaków wobec...

Rząd planuje powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Rząd planuje powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które ma zajmować się wyłącznie problemami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Planowane są zmiany ustawy o...

Biuro Informacji Kredytowej: Wartość pożyczek od firm pożyczkowych wzrosła o 119,9%...

Firmy pożyczkowe udzieliły w czerwcu finansowania na kwotę 661 mln zł (wzrost o 119,9% r/r), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Średnia wartość...

Huawei podczas International Automobile Industry Exhibition w Szanghaju ogłosił rozpoczęcie sprzedaży...

Huawei rusza ze sprzedażą na chińskim rynku pierwszego samochodu z technologią Huawei na pokładzie. Od środy 21 kwietnia, elektryczny samochód SERES SF5 będzie dostępny...

Najnowsze

Energa Operator zmodernizowała ok. 100 km sieci SN w woj. kujawsko-pomorskim.

Energa Operator - spółka zależna Energi z Grupy PKN Orlen - ukończyła modernizację ponad 100 km sieci energetycznych średniego napięcia (SN) oraz czterech kluczowych...

Quercus TFI: Napływ środków do branży TFI może sięgnąć 20 mld...

Napływ środków do sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) może sięgnąć w tym roku 20 mld zł, choć oczekiwania w pierwszych miesiącach br. opiewały nawet...

Komisja Europejska zapowiada inicjatywy ustawodawcze dot. m.in. Zielonego Ładu i cyfryzacji.

Komisja Europejska chce zaproponować w roku przyszłym ramy regulacyjne dotyczące certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, wprowadzenie instrumentu nadzwyczajnego,...

Nowe twarze i awanse w AMD w Polsce. Zespół AMD zatrudnia...

Od kilku lat firma AMD sukcesywnie zwiększa swój udział na rynkach procesorów dla komputerów, serwerów czy systemów wbudowanych, a niektóre sektory – jak HEDT...

Nowe procesory Apple prezentują się wyśmienicie. M1 Pro i M1 Max...

Podczas wydarzenia Unleashed firma Apple zaprezentowała swoje nowe SoC: M1 Max i M1 Pro. Są to jednostki znacznie bardziej złozone od, całkiem silnego przecież,...