Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zapraszamy już za:

-1100Dni -13Godzin 00Minut -10Sekund

 

 

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Sony podczas targów IBC 2022 zaprezentowało nową, ambitną wizję branży pod hasłem „Kształtując przyszłość mediów”

Mariusz Laurisz
Mariusz Laurisz
Z branżą nowych technologii związany od ponad dwóch dekad. Od czterech lat Redaktor Naczelny oraz Wydawca magazynu IT Reseller Polska.

Powiązane

Sony podczas targów International Broadcasting Convention (IBC) 2022 w Amsterdamie, zaprezentowało szereg produktów i rozwiązań, które wpisują się w wizję „Kształtując przyszłości mediów”. Nowa, ambitna wizja Sony opiera się na 3 podstawach, które mają kształtować przyszłość przemysłu medialnego oraz kreować ekscytujące treści budzące zainteresowanie na całym świecie.

Sony, stawiając się w roli architekta wspomnianej wizji, zamierza wprowadzić technologie umożliwiające – dzięki sieci IP – produkcję audiowizualną w dowolnym miejscu i na dowolną skalę, jednocześnie stawiając przy tym coraz bardziej na zrównoważony rozwój. Strategia ta opierać będzie się na 3 filarach pomysłu Sony: Creators’ Cloud, Networked Live oraz Connected Content Acquisition.

 

– Myśląc o przyszłości branży treści medialnych i widząc, jak rośnie liczba kanałów tematycznych oraz ich oglądalność, wiemy że musimy odejść od tworzenia produktów standardowych na rzecz strategii tworzenia rozwiązań modułowych, która umożliwi nam wprowadzenie ekosystemów niezwykle elastycznych na każdym etapie łańcucha ich produkcji. Modułowość taka jest kluczowa dla naszych klientów, którym zależy na osiągnięciu zarówno celów biznesowych ich działalności jak i celów zrównoważonego rozwoju. – podkreśla Olivier Bovis, Head of Media Solutions w Sony Europe.

 

 

1 – Creators’ Cloud – From ground to cloud to ground and anywhere in between

Sony wprowadza dziś na rynek chmurowy ekosystem narzędzi, usług i punktów integracji, opracowanych z myślą o bezpieczeństwie danych, skoncentrowanych na potrzebach użytkowników oraz skalowalności jako nowych podstawach technologii produkcji mediów audiowizualnych. Creators’ Cloud to najnowszej generacji platforma do produkcji audiowizualnej w chmurze, służąca do pozyskiwania treści, ich opracowania, udostępniania i rozpowszechniania – z dowolnej sieci do dowolnego urządzenia.  Creators’ Cloud połączy już istniejącą, sprawdzoną na rynku ofertę chmurowych rozwiązań Sony – m.in. Ci czy C3 Portal – z nowymi narzędziami, na przykład M2 Live, czyli skalowalną usługą przetwarzania treści na żywo w chmurze, przeznaczoną do ich rozpowszechniania w modelu OTT (Over The Top), czy też A2 Production, tj. rozwiązaniem do produkcji audiowizualnej zautomatyzowanej za pomocą sztucznej inteligencji  usprawniającym organizację pracy produkcyjnej i pozwalającym wzbogacić treści (więcej szczegółów poniżej).

W najbliższej przyszłości fundamentem tego ekosystemu będą potrzeby i wymagania użytkowników – poczynając od autoryzacji SSO (Single Sign On), poprzez współdzielone magazyny danych, aż po rozliczenia oparte na jednym uwierzytelnieniu. Każdy twórca treści audiowizualnych – czy to wolni strzelcy, OTT, koncerny mediowe czy też nadawcy mediów – będą wówczas mogli dobrać narzędzia i platformy produkcyjne do swoich potrzeb. Dzięki elastyczności takiego ekosystemu produkcji medialnej będą mogli korzystać z nich maksymalnie wydajnie i bez piętrzenia dublujących się lub zbędnych rozwiązań.

 

 

Creators’ Cloud umożliwi bezpośrednie połączenie obrazów rejestrowanych przez różne rodzaje kamer, ich przesyłanie do chmury oraz zapis w niej. Pozwoli to szybko produkować treści w rozmaitych formatach wideo, różnych wersjach czy z różnymi efektami i elementami estetycznymi, ściśle według wcześniej przyjętych założeń. 

Opracowana przez Sony „Cloud Gateway” umożliwi bezpośrednie przesyłanie treści do chmury np. za pomocą C3 Portal – dzięki czemu będzie można za pomocą aplikacji na urządzeniach mobilnych, np. smartfonach 5G przesyłać wysokiej jakości pliki audiowizualne lub strumień zarejestrowany na żywo przez kamery. C3 Portal jest już kompatybilny z kamerami naramiennymi PXW-Z750, PXW-Z450 i PXW-Z400 – jednocześnie rozszerzono funkcjonalność komunikacji istniejących modeli kamer PXW-Z280 i FX9 z C3 Portal *1.

Ważnym elementem, obmyślonej przez Sony wizji Creators’ Cloud jest „łańcuch narzędzi produkcyjnych”, oparty na architekturze mikro usług. Łańcuch ten umożliwi m.in. jednoczesną produkcję audiowizualną zarówno z treści zapisanych w plikach jak i tych przesyłanych na żywo z terenu, zdalną współpracę całego zespołu produkcyjnego, a także ciągłe doskonalenie organizacji prac dzięki metadanym przetwarzanym przez sztuczną inteligencję.

Kolejną z dzisiejszych nowości firmy Sony jest jej system produkcji audiowizualnej wspomaganej przy pomocy sztucznej inteligencji, zwany A2 Production. Jest to rozwinięcie istniejącego już rozwiązania Media Analytics Portal. Umożliwia ono łączenie i integrację różnych możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję zarówno własnych Sony, jak i tych pochodzących od innych firm. Dzięki temu można usprawnić organizację pracy już na etapie edycji plików audiowizualnych, efektywnego zarządzania nimi i ich szybkiego rozpowszechniania. Za pomocą metadanych zarejestrowanych wraz z obrazem system ten pozwala zautomatyzować procesy przygotowania produkcji medialnych mogąc np. automatycznie generować najważniejsze ujęcia z wydarzeń sportowych.

Ci Media Cloud jest usługą do współpracy nad produkcją medialną i zarządzania nią, dzięki której pracownicy zespołów 1produkcyjnych mają dostęp do plików audiowizualnych zarówno na etapie produkcji, jak i do już gotowych treści medialnych, zatem mogą wspólnie nad nimi pracować. Najnowsza wersja usługi z 7 września usprawnia współpracę w zespołach, a także uwzględnia nowe poprawki bezpieczeństwa i nowe plany abonamentowe dla klientów internetowych. Użytkownicy platformy mogą od teraz współpracować wydajniej – wprowadzono np. funkcję „pinezek”, które można umieszczać na zdjęciach i klatkach video, które użytkownik chce wyróżnić, i tym samym uniknąć nieporozumień wynikających z niejednoznacznych komentarzy do plików. Idąc dalej, funkcję nakładania znaku wodnego można wykorzystać od teraz nie tylko w przypadku linków do treści zapisanych w MediaBox – od teraz cenne treści można wyświetlać zawsze z dynamicznym wizualnym znakiem wodnym. Tej jesieni pojawią się także nowe plany abonamentowe Pro oraz Team Workspace dla platformy Ci. Od października br. plany abonamentowe na platformie będą oferowały niemal 40 razy więcej pamięci na dane, co znacząco ułatwi pracę mniejszym zespołom produkcyjnym oraz indywidualnym twórcom. Nowy plan abonamentowy Team znosi ograniczenie liczby użytkowników – w ten sposób nie trzeba będzie ponosić dodatkowych kosztów, dodając kolejnych użytkowników do zespołu.

Możliwość dostarczania treści w wielu formatach maksymalizuje ich wartość – umożliwia bowiem przekazywanie i rozpowszechnianie ich w formatach odpowiadających różnym kanałom odbioru. Wpływa to korzystnie na monetyzację treści.

Sony przedstawia dziś usługę M2 Live – inaczej Multipoint to Multipoint Live, czyli skalowalną usługę przetwarzania treści na żywo w chmurze, służącą do rozpowszechniania treści OTT (Over The Top) bez wykorzystywania zasobów na miejscu podczas produkcji jedną kamerą. Usługa opiera się na oprogramowaniu znajdującym się wyłącznie w chmurze, umożliwiając jej użytkownikom wykonywanie znacznej ilości pracy z myślą o kosztach działalności (OPEX). M2 Live jest rozwiązaniem przeznaczonym do produkcji audiowizualnej z niewielkich wydarzeń i imprez – tam, gdzie liczy się wysokiej jakości prezentacja treści medialnych przy jednocześnej maksymalnej prostocie obsługi ich realizacji. Usługa ta umożliwia przesyłanie na kanały w mediach społecznościowych programów o skomplikowanym montażu i obróbce, zrealizowanych w sposób wyrafinowany, korzystając z prostego w obsłudze interfejsu opartego na scenach oraz automatycznego wyboru najważniejszych ujęć z pomocą narzędzia Sony A2 Production.

M2 Live może służyć również do realizacji transmisji strumieniowej OTT celem lokalizacji dowolnych programów głównych. Można, na przykład, wykorzystać pochodzący z wielu kamer rejestrujących imprezę sportową czysty sygnał audiowizualny i zlokalizować produkowaną treść, dodając elementy graficzne, logotypy, sygnały z pojedynczych kamer, komentarz dźwiękowy w języku lokalnym, czy też powtórki. Funkcja Tally/Return umożliwia łatwą współpracę z operatorem kamery oraz przesyłanie danych z kamery w terenie do chmury – stabilnym połączeniem zdalnym, nawiązanym za pomocą protokołu Sony QoS, który dostępny jest np. w aplikacji na odpowiedniej kamerze Sony lub na smartfonie.

W przypadku produkcji materiałów transmitowanych na żywo, podczas której bez przerwy zmienia się sposób kompozycji obrazu, M2 Live pozwala odgórnie określić konfigurację kompozycji i tym samym łatwo przywoływać ustawienia sceny – w ten sposób można błyskawicznie i sprawnie tworzyć bardzo wyrafinowane efekty produkcyjne.

Sony już intensywnie współpracuje z innymi firmami, aby rozszerzyć obsługę ich rozwiązań w ekosystemie Creators’ Cloud na każdym etapie produkcji – od rejestracji treści po ich rozpowszechnianie. W sierpniu 2022 r. firmy Sony i Teradek ogłosiły współpracę nad przyszłą integracją rozwiązań, umożliwiającą przesyłanie materiałów z produkcji na planie bezpośrednio z koderów Teradek do Ci Media Cloud. Jednocześnie trwają prace nad przesyłaniem plików audiowizualnych do C3 Portal. Na targach IBC Sony wraz z Teradek zaprezentują jak współpracują ze sobą ich rozwiązania do przesyłu danych z kamery do chmury danych, na przykładzie obu rozwiązań, Ci Media Cloud i C3 Portal.

 

 

2- Networked Live –  zdalna i rozproszona produkcja audiowizualna z dowolnego miejsca na świecie

Firmy Sony i Nevion przedstawiają dziś szereg nowych usług i produktów, które przyspieszą rozwój organizacji pracy nad produkcją rozproszoną i zdalną: Networked Live otwiera nowy rozdział w dziedzinie rozwiązań do produkcji rozproszonej-hybrydowej na miejscu i w chmurze. Ułatwi on produkcję zdalną i rozproszoną w oparciu o powszechną dostępność sieci. Współdzielenie zasobów między zespołami w różnych częściach świata pozwala na produkcję wysokiej jakości treści na żywo oraz przetwarzanie ich z dowolnego miejsca. W ten sposób użytkownicy mogą realizować produkcję dosłownie wszędzie, na dowolną skalę, podnosząc jej jakość i usprawniając cały proces, dzięki lepszemu wykorzystaniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów i dostępnych zasobów technicznych –  w efekcie gwarantuje to długoterminową rentowność produkcji mediów.

Podstawą Networked Live będzie wprowadzenie federacyjnego modelu orkiestracji do sieci IP, co ułatwi transport treści medialnych, a tym samym ich hybrydowe przetwarzanie i działania operacyjne.

Firma Nevion wprowadziła federacyjny model orkiestracji w swoim rozwiązaniu sieciowym VideoIPath. Umożliwia to kontrolowanie i systemów i dystrybuowanie zasobów bez ryzyka przerwania produkcji z powodu awarii w jednym miejscu. Ponadto możliwe jest elastyczne łączenie mniejszych podsystemów w większe układy potrzebne do realizacji produkcji rozproszonej i zdalnej. Przekłada się to z koleina większą skalowalność, kluczową dla racjonalnej koordynacji zagospodarowania zasobów produkcyjnych oraz dla transportu sygnałów audiowizualnych przez sieć.

Firma Nevion ogłosiła również, że jej flagowa platforma, VideoIPath, zostanie zintegrowana z ekosystemem AWS Media Services – w pierwszym rzędzie z myślą o przesyle danych z terenu do chmury oraz jej lepszej integracji z usługami AWS MediaConnect i MediaLive. Pozwoli to na doprowadzenie sygnału wideo z terenu do konkretnej instancji MediaConnect w chmurze AWS Cloud i rozpowszechnienie go do instancji MediaConnect znajdujących się w innych regionach. Integracja umożliwi także przesył tego samego sygnału z powrotem w „teren” – dzięki czemu AWS Cloud będzie de facto pełniła rolę sieci transportu danych audiowizualnych.

 

Obsługa JPEG XS w kamerach systemowych.

Adaptery rozszerzające do kamer IP Sony, HDCE-TX30 i HDCE- TX50 będą obsługiwały skompresowany format strumieniowy JPEG XS, który jest kompatybilny ze standardem SMPTE ST2110-22 — będzie to możliwe dzięki aktualizacji ich oprogramowania. Sony przedstawi na IBC 2022 nowy kodek o niskim opóźnieniu, wymagający znacznie mniejszej przepustowości przesyłu jednocześnie pogarszający znacznie jakości obrazu.

 

 

Przetwarzanie i realizacja w modelu hybrydowym

Nowy System Modular Live MLS-X1, będący podstawą nowych składników w Networked Live, jest modułowym, skalowalnym, konfigurowalnym procesorem i mikserem do produkcji na żywo. MLS-X1 umożliwia, za pomocą jednego interfejsu użytkownika, operacyjną kontrolę procesorów audiowizualnych w wielu miejscach– w terenie, w chmurze, na planie zdjęciowym lub zdalnie.

Urządzenia MLS-X1 połączone są za pomocą sieci. Jej fizyczną strukturę można zmieniać dynamicznie, i tym samym błyskawicznie dostosować skalę zasobów do bieżących i przyszłych wymagań produkcji audiowizualnej. Dzięki modułowej architekturze tego rozwiązania istnieje możliwość konfiguracji i łączenia przełączników logicznych za pomocą jednego lub większej liczby mikserów MLS-X1, a tym samym można uniknąć pracy z zasobami o zbędnej przepustowości czy liczbie funkcji. Za pomocą różnych trybów można szybko wybierać systemy nadmiarowe – co jest podstawą pracy podczas produkcji na żywo. Rozwiązanie to umożliwia jednoczesną realizację więcej niż jednej produkcji, korzystając z jednego lub większej liczby paneli i zespołów, zgodnie z wymaganiami nadawanego programu.

Przewiduje się, że w przyszłości będzie można zintegrować MLS-X1 z wieloma systemami i obsługiwać go za ich pomocą – i to nie tylko w warunkach produkcji zdalnej, lecz również na miejscu czy w chmurze.

MLS-X1 jest rozwinięciem sprawdzonych i niezawodnych mikserów firmy Sony, m.in. XVS-G1: innowacyjna architektura nowego miksera wyróżnia się efektami przetwarzanymi przez procesor graficzny (GPU) oraz modułem grafiki w strukturze przetwarzania sygnałów audiowizualnych, a tym samym dużą mocą obliczeniową przetwarzania obrazu wideo. Możliwe jest sprzętowe przetwarzanie w czasie rzeczywistym sygnałów wideo 4K (UHD) i High Dynamic Range (HDR) z bardzo krótkim opóźnieniem. Omawiany tu najnowszy produkt firmy Sony umożliwia produkcję treści w wielu formatach 4K/HD, nawet z 6 M/E, 4 kanałami DME oraz 6 keyerami na każdy M/E w UHD. Produkt wyposażono w Format Converter oraz HDR Converter i natywną obsługę HDR jako formatu systemowego.

 

3– Connected Content Acquisition – Nagrywanie w każdym miejscu.

Sony stawia na dalszą rozbudowę możliwości sieciowej pracy swoich kamer, dzięki czemu ich użytkownicy mogą wydajniej pracować z treściami już podczas ich nagrywania, a tym samym łatwiej realizować produkcję mediów w sposób zdalny.

Sony ogłosiła niedawno premierę najnowszej kamery z gamy Cinema Line, czyli ILME- FR7. Jest to kamera kinematograficzna z wymiennymi obiektywami na mocowanie typu E i pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu. Wyróżnia się również funkcjami obracania, przechylania i przybliżania (PTZ). Wszechstronne funkcje zdalnego sterowania i nagrywania obrazu filmowego pozwalają twórcom rozwinąć skrzydła podczas produkcji studyjnej, w przypadku tworzenia materiałów na żywo, czy na planach filmowych.

Kamera wyróżnia się wysokowydajnym, pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu, pasuje do niej szeroka gama obiektywów z mocowaniem typu E. Zdalnie sterowane funkcje obracania, przechylania i przybliżania (PTZ), a także wysoce elastyczny wybór obiektywów od szerokokątnych aż po teleogniskowe dają szerokie możliwości filmowania obrazu i pozwalają pokonać ograniczenia przestrzeni czy scenografii. Obrazek zarejestrowany nową kamerą odznacza się „filmowym” wyglądem a sama kamera wyróżnia funkcjonalnościami znanymi z innych kamer cyfrowych Sony Cinema Line. Pozwala to tworzyć obrazy filmowe na coraz to nowsze, bardziej zaawansowane sposoby. Przy tej okazji warto też wspomnieć o szerokich możliwościach łączności sieciowych kamery umożliwiających sprawną pracę np. na planach wymagających nagrywania wieloma kamerami.

Sony poinformowała również o nowych aktualizacjach i rozwinięciach funkcji systemu kamer VENICE 2, w tym o udostępnieniu VENICE Extension System 2 – systemu ułatwiającego pracę filmowców oraz o aktualizacji oprogramowania do wersji 2.0. VENICE Extension System 2 może pracować z przetwornikiem 8K kamery VENICE 2. Jest lżejszy i mniejszy, a także pozwala połączyć korpus kamery do przetwornika kablem o długości 3 lub 12 m bez użycia dodatkowego wzmacniacza sygnału.

Ponadto na targach Sony zaprezentuje rozwiązanie do wirtualnej produkcji audiowizualnej łączące ekrany Crystal LED serii B i kamerę VENICE 2. Firma Sony cały czas uważnie słucha opinii i uwag operatorów oraz twórców firmowych, a w odpowiedzi rozwija swoje innowacyjne produkty – między innymi gamę produktów Cinema Line i CineAlta Line, spełniającą rozmaite potrzeby filmowców, a tym samym pozwalający puścić wodze twórczej wyobraźni. Dostępność rynkowa i ceny nowych produktów są podawane dla zainteresowanych osób, przy czym mogą różnić się w zależności od regionu.

 

Lenovo i partnerzy rozwijają żagle! – podsumowanie XV edycji Regat Lenovo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Newsletter

Social media

Najpopularniejsze

Feardemic rozbudowuje portfolio gier, liczy na poszerzenie grona odbiorców.

Feardemic - spółka-córka Bloober Team i wydawca gier z gatunku horror - poszerza swoje portfolio wydawnicze, aby trafić do większej grupy odbiorców, poinformował CEO...

Warszawski Instytut Bankowości/Związek Banków Polskich: 86% Polaków czuje się bezpiecznie, korzystając...

Liderem w obszarze cyberbezpieczeństwa są banki (54%), wyprzedzając tym samym firmy technologiczne (31%) oraz wojsko i policję (30%), wynika z badania "Postawy Polaków wobec...

Rząd planuje powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Rząd planuje powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które ma zajmować się wyłącznie problemami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Planowane są zmiany ustawy o...

Biuro Informacji Kredytowej: Wartość pożyczek od firm pożyczkowych wzrosła o 119,9%...

Firmy pożyczkowe udzieliły w czerwcu finansowania na kwotę 661 mln zł (wzrost o 119,9% r/r), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Średnia wartość...

Huawei podczas International Automobile Industry Exhibition w Szanghaju ogłosił rozpoczęcie sprzedaży...

Huawei rusza ze sprzedażą na chińskim rynku pierwszego samochodu z technologią Huawei na pokładzie. Od środy 21 kwietnia, elektryczny samochód SERES SF5 będzie dostępny...

Najnowsze

“Strategia wzajemnego wygrywania” – Dariusz Kwieciński, Prezes Zarządu Fujitsu Polska, podczas...

Fujitsu Partner Day 2023 to wyjątkowo ważny punkt w kalendarzu polskiego oddziału japońskiej firmy technologicznej. To okazja do spotkania z partnerami, ale też przekazania...

Europa Środkowo-Wschodnia musi mieć większy wpływ na unijną politykę cyfryzacji –...

Przedstawiciele branży cyfrowej z 12 krajów regionu spotkali się w Warszawie, aby wspólnie rozmawiać o cyfrowej agendzie dla Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej....

Podwoiła się liczba ataków ransomware w kluczowych branżach – winna sztuczna...

Liczba zgłoszonych ataków ransomware, które dotknęły samorządy, instytucje oświatowe oraz placówki opieki zdrowotnej na całym świecie, podwoiła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wzrosła...

Innowacje a ryzyko: liderzy IT podzielają obawy dotyczące bezpieczeństwa nowych technologii,...

Nowoczesne technologie, takie jak generatywna sztuczna inteligencja, to początek nowej ery innowacyjności w biznesie, do której niezbędna jest ewolucja sieci firmowych. Z badania przeprowadzonego...

Opłata reprograficzna, zwana “podatkiem od smartfonów” powraca w wyroku sądu. Ceny...

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, sąd okręgowy w Warszawie zadecydował, o konieczności odprowadzania opłaty reprograficznej od  urządzeń umożliwiających kopiowanie utworów.  W praktyce; smartonów, komputerów,...