Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zapraszamy już za:

-201Dni -6Godzin -17Minut -30Sekund

 

 

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Współpraca, chmura i bezpieczeństwo to najważniejsze wyzwania dla działów IT, wynika z najnowszego, globalnego badania Cisco Accelerating Digital Agility Research.

Mariusz Laurisz
Mariusz Laurisz
Z branżą nowych technologii związany od ponad dwóch dekad. Od czterech lat Redaktor Naczelny oraz Wydawca magazynu IT Reseller Polska.

Powiązane

Według najnowszego, globalnego badania Cisco Accelerating Digital Agility Research, dyrektorzy ds. informatyki i decydenci IT (ITDM) dążą do maksymalizacji zwrotów z inwestycji i przyspieszenia wdrażania i wykorzystania innowacji po trudnym roku, który bez wątpienia podniósł rolę liderów IT w zakresie zarządzania kluczowymi technologiami w miejscu pracy.

 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy dyrektorzy informatyki (CIO) i osoby decyzyjne w kwestii IT (ITDM) z całego świata stanęli przed wyzwaniem przyspieszenia rozwoju w obszarze cyfryzacji i chmury. Jednocześnie byli zmuszeni do ochrony swoich organizacji przed rosnącą listą nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Liderzy IT muszą dążyć do maksymalizacji zwrotu z krytycznych inwestycji poczynionych w 2020 roku.

 

Aby przygotować swoje organizacje na optymalny i sprawny rozwój w 2021 roku i w kolejnych latach, liderzy IT musieli dostosować priorytety i strategię, aby skupić się na najważniejszych kwestiach, takich jak dostarczanie bezpiecznych narzędzi do współpracy, które zapewnią produktywność rozproszonym pracownikom oraz maksymalizację zwrotów z inwestycji technologicznych z ubiegłego roku. Wśród kluczowych wyzwań było również dostarczanie pracownikom i klientom najlepszych doświadczeń związanych z użytkowaniem technologii oraz wykorzystanie chmury i konsumpcja technologii w modelu „as-a-Service” oraz rozwiązywanie problemów korporacyjnych i społecznych za pomocą technologii.

 

„Obecnie to osoby odpowiedzialne za IT stoją na czele działań mających na celu zapewnienie swoim organizacjom jak najlepszego funkcjonowania w 2021 roku” – powiedziała Liz Centoni, dyrektor ds. strategii i dyrektor generalna ds. aplikacji w Cisco. „Nawet jeśli po drodze pojawiają się wątpliwości i nowe wyzwania, dyrektorzy ds. informatyki i decydenci IT przyznają, że muszą przyspieszyć cyfrową sprawność swoich zespołów, aby zachowały one elastyczność i miały możliwość wyboru w zakresie korzystania z usług zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych środowiskach.”

 

Kluczowe wnioski z badania:

Bezpieczna przyszłość pracy w środowisku hybrydowym

Aby odnieść sukces we wdrażaniu hybrydowego środowiska i dobrze przygotować się na przyszły model pracy, zespoły potrzebują wysoce bezpiecznego dostępu i najlepszych doświadczeń w zakresie współpracy. Podczas gdy większość (61%) dyrektorów ds. informatyki i menedżerów IT, którzy wzięli udział w badaniu, nie jest pewna, jak będzie wyglądać przyszłość pracy, 89% uważa, że utrzymanie bezpieczeństwa, kontroli i zarządzania urządzeniami użytkowników, sieciami, chmurami i aplikacjami jest niezbędne. Dla porównania, tego samego zdania jest 87% osób w regionie EMEAR i taki sam odsetek przedstawicieli firm w Polsce.

 

Zdecydowana większość, bo aż 86% zgadza się, że ważne jest umożliwienie rozproszonym pracownikom bezproblemowego dostępu do aplikacji i wysokiej jakości doświadczeń związanych ze współpracą. Wartość ta w przypadku całego regionu EMEAR wynosi 82%, a dla Polski 83%.

 

Jednym z najważniejszych aspektów jest również zabezpieczenie rozproszonej infrastruktury informatycznej obsługującej pracowników zdalnych – 88% osób, które wzięły udział w badaniu przyznaje, że bezpieczeństwo narzędzi pracy zdalnej i ochrona danych klientów lub pracowników w rozproszonym środowisku pracy są kluczowe. Dla porównania, w przypadku regionu EMEAR, tego samego zdania jest 85% respondentów, natomiast reprezentanci naszego kraju przyznali rację w tej kwestii w 84%.

 

Odpowiednie doświadczenie użytkowników priorytetem na 2021 rok

Zespoły IT muszą tworzyć zoptymalizowane doświadczenia użytkowników końcowych, aby dotrzymać kroku zmianom w środowisku IT, które staje się coraz bardziej rozproszone, dynamiczne i złożone. Ponad trzy czwarte ankietowanych CIO i ITDM zgadza się, że stosowane rozwiązania powinny dostarczać użytkownikom jak najlepsze doświadczenia. Aby je zapewnić, 89% ankietowanych twierdzi, że należy zadbać o spójność i wydajności zarówno w obrębie aplikacji, jak i infrastruktury. Tego samego zdania jest 86% osób w regionie EMAR i 85% w Polsce.

 

86% ankietowanych jest zdania, że aby sprostać zmieniającym się potrzebom aplikacji i programistów w zakresie polityki i optymalizacji, infrastruktura powinna być równie dynamiczna, jak oprogramowanie. Tego samego zdania jest 84% przedstawicieli regionu EMEAR oraz 85% reprezentantów firm z Polski.

 

Podczas gdy doświadczenia użytkowników powinny być jak najlepsze, prawie wszyscy (90%) zgodnie twierdzą, że ważne lub bardzo ważne jest utrzymanie bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury, aby spełnić wymogi zgodności z przepisami bez spowalniania działalności organizacji. Równie wysoki odsetek specjalistów IT w Polsce jest tego samego zdania (88%), natomiast w regionie utrzymuje się on na poziomie 86%.

 

Zapotrzebowanie na sprawność operacyjną, szybkość, skalowalność i bezpieczeństwo napędza adopcję hybrydowych środowisk chmurowych i rozwiązań SASE (Secure Access Service Edge).

CIO i ITDM wykorzystują chmurę do osiągnięcia odporności biznesowej. Nie ma jednak jednego uniwersalnego rozwiązania chmurowego. Podczas gdy większość, bo aż 84% dyrektorów ds. informatyki z całego świata (w EMEAR – 80%, w Polsce – 81%) zgadza się z tym, że ważna jest swoboda, jeżeli chodzi o wybór środowiska chmurowego – czy to w siedzibie firmy, w chmurze publicznej, prywatnej lub SaaS – 86% uważa, że oferowanie spójnego modelu operacyjnego w tych środowiskach jest niezbędne. Dla porównania, tego samego zdania jest 81% respondentów w regionie EMEAR i 83% w Polsce.

 

Badanie pokazuje również, że prawie 70% ankietowanych globalnie decydentów IT (59% w EMEAR, 61% w Polsce) przyjęło rozwiązania SASE, czyli połączenie funkcji VPN i SD-WAN z natywnymi funkcjami bezpieczeństwa w chmurze. Jako główne przyczyny wdrożenia SASE wskazano inwestycje w aplikacje w chmurze, które wymagały zabezpieczenia (61% globalnie, 58% w EMEAR, i aż 69%, czyli powyżej średniej światowej w przypadku Polski), chęć bycia na bieżąco z najlepszymi praktykami branżowymi (56% globalnie, 52% w EMEAR, 62% w Polsce) i/lub fakt, że pracownicy będą nadal rozproszeni (37% globalnie, 40% w EMEAR, 45% w Polsce). Co interesujące, odsetek decydentów IT, którzy jeszcze nie wdrożyli SASE, ale planują to zrobić, wynosi jedynie 36% w regionie EMEAR, a w Polsce aż 53%.

 

Klienci oczekują doświadczeń tożsamych z tymi, które wynikają z wykorzystania technologii w chmurze niezależnie od tego, czy ich rozwiązania są wdrażane on-premise czy w modelu cloud, co prowadzi do powszechnego przyjęcia rozwiązań “as a Service”.

Rozwiązania „as a Service” przyjęło 73% globalnych, 63% z regionu EMEAR i 65% przedstawicieli polskich organizacji. Zapytani o to, jaki model konsumpcji technologii wykorzystują, 76% przyznaje, że stosują model elastyczny (68% w regionie EMEAR i aż 78% w Polsce). Ponadto, trzy czwarte ankietowanych uważa, że rozwiązanie “as a Service” pomoże zapewnić lepsze wrażenia użytkownikom końcowym i zespołom IT, pomagając ich organizacjom osiągnąć spójność operacyjną. 76% osób twierdzi, że model ten zapewni lepsze wyniki biznesowe (68% w regionie EMEAR i 70% w Polsce), a 77% (70% w EMEAR i 71% w Polsce) chce, aby rozwiązania “as a Service” upraszczały procesy i eliminowały ryzyko.

 

Technologia kluczem do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w nowych czasach

Technologia będzie czynnikiem ułatwiającym CIO i ITDM rozwiązywanie problemów związanych z utrzymaniem wykwalifikowanych pracowników, wewnętrznymi inicjatywami korporacyjnymi i szerszymi kwestiami społecznymi w 2021 roku. Większość CIO i ITDM (85%) uważa, że zdolność do przyciągania i zatrzymywania talentów w całkowicie cyfrowym świecie będzie miała kluczowe znaczenie. Tego samego zdania jest 82% ich kolegów z regionu EMEAR i 83% przedstawicieli biznesu z Polski. Co ciekawe, w przypadku firm zatrudniających więcej niż 1000 pracowników, odsetek ten rośnie zarówno globalnie (do 95%), jak i regionalnie do 93%.

 

Biznes zdaje sobie także coraz mocniej sprawę z tego, że w ślad za zwiększonymi inwestycjami w technologie powinny podążać działania na rzecz zwiększania kompetencji cyfrowych. Prawie połowa ankietowanych twierdzi, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierza podnosić kwalifikacje obecnych pracowników (49%) i inwestować w kompetencje w nowych obszarach (46%). Wyniki regionalne i dla naszego kraju w kwestii upskillingu plasują się odpowiednio na poziomie 44% i 48% oraz w kwestii inwestycji w nowe obszary – 39% i 45%.

 

Większość CIO i ITDM (90%) planuje w 2021 roku zająć się inicjatywami wewnętrznymi (tego samego zdania jest 83% decydentów w regionie EMEAR i 88% w Polsce), w tym zrównoważonym rozwojem (50% globalnie, 42% w regionie EMEAR i 48% w Polsce), zdrowiem psychicznym pracowników (odpowiednio 50%, 41% i 47%), kwestiami prywatności (47%, 41% i 38%), różnorodnością i integracją (47%, 39% i 43%).

 

Ponadto 85% ankietowanych planuje zająć się w 2021 r. zewnętrznymi kwestiami społecznymi (78% w przypadku całego regionu EMEAR). Odpowiedzi dla Polski plasują się na tym samym poziomie, co średnia światowa, czyli 85%.

 

Wśród zewnętrznych kwestii społecznych, respondenci najczęściej wskazywali na:

  • Zmniejszanie przepaści cyfrowej (39% globalnie, 30% w regionie EMEAR i 29% w Polsce),
  • Poprawę opieki zdrowotnej (37%, 30% i 35%),
  • Kwestię zmian klimatycznych (35%, 31% i 35%),
  • Sprawiedliwość społeczną (34%, 28% i 27%),
  • Poprawę stanu przestrzegania praw człowieka (33%, 26% i 29%),
  • Walkę z dezinformacją i zjawiskiem „fake news” (31%, 26% i 28%),
  • Walkę z ubóstwem, głodem i bezdomnością (28%, 23% i 25%).

“Koszt wykluczenia Huawei wyniósłby dziesiątki miliardów” – mówi w programie “Liderzy branży” IT Reseller TV Ryszard Horodyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji w Huawei.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Newsletter

Social media

Najpopularniejsze

Biuro Informacji Kredytowej: 20% Polaków korzystało lub korzysta z usług chroniących...

Mimo że Polacy mają coraz większą świadomość zagrożeń i skutków kradzieży tożsamości, a 53% respondentów obawia się o bezpieczeństwo danych, z oferty usług zapewniających...

Sprzedaż Carsmile wzrosła o 141% r/r do prawie 2 000 umów...

Carsmile zawarł rekordową liczbę prawie 2 000 umów wynajmu i leasingu samochodów w 2020 r., podała spółka. To wzrost o 141% względem 2019 r.,...

Intel rozbudowuje centrum badawczo-rozwojowe w Gdańsku.

Intel rozpocznie rozbudowę gdańskiego kampusu firmy - największego centrum badawczo- rozwojowego Intel w Unii Europejskiej, podał koncern. Prace ruszą na początku roku, a planowany...

All In! Games: Ponad 500 tys. kopii ‘Ghostrunnera’ sprzedało się do...

Gra "Ghostrunner" na 31 grudnia 2020 r. sprzedała się w 500 tys. kopii, podało All In! Games w oparciu o dane cząstkowe oraz liczbę...

Microsoft i SAP ogłosiły partnerstwo dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej.

Microsoft i SAP ogłosiły partnerstwo dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej, podał koncern. "Microsoft i SAP łączy długoletnia historia współpracy, która zapewniła wielu klientom sprawną i...

Najnowsze

Samsung próbuje zachęcić użytkowników iPhone’ów do przejścia na Androida w dość...

Samsung ma nadzieję przekonać użytkowników iOS do Androida. Jak? Interaktywną, internetową demonstracją Androida stworzoną specjalnie dla użytkowników iPhone'a. Nie sądzę, by miało to być...

Wiadomo już kto wyprodukuje “samochód elektryczny Huawei”. W środku system operacyjny...

Chiński producent samochodów Arcfox wyprodukuje samochód elektryczny z systemem operacyjnym Harmony i 5G firmy Huawei. Tym samym Huawei nie będzie, jak donosiła część mediów,...

MSI zostaje producentem nośników SSD. Wkrótce niemal całe środowisko pracy można...

Na początku tego roku, na targach CES, firma MSI przedstawiła plany rozpoczęcia oferowania dysków SSD pod swoją nowo wprowadzoną marką Spatinum. Teraz dowiadujemy się...

Elgato wprowadza do oferty Cam Link Pro. Karta do nagrywania z...

Elgato, należąca do Corsair marka, lider w branży rozwiązań dla twórców materiałów cyfrowych, zaprezentował urządzenie Cam Link Pro, czyli wszechstronną kartę PCIe do nagrywania...

Lenovo zaprasza Partnerów Biznesowych na New Product Training 2021. Głównymi tematami...

Globalny lider technologiczny Lenovo zaprasza na tegoroczną edycję spotkania New Product Training skierowaną do partnerów biznesowych firmy. Wydarzenie w całości odbędzie się w formie...